Bent u een beroepsbeoefenaar, een ondernemer of een marktdeelnemer? Hebt u een langetermijnproject dat een aanzienlijke financiering vereist? Dit is de formule die je nodig hebt.

Het Investeringskrediet is het ideale product voor cliënten die weinig financiële verplichtingen hebben en die de hefboomstrategie (lenen om te investeren) willen gebruiken om hun activaportefeuille op lange termijn op te bouwen.

Dit product is een financieringsinstrument dat hoofdzakelijk voor beleggingsdoeleinden wordt gebruikt. Zij maakt de aankoop en verpanding mogelijk van niet-geregistreerde rechten van deelneming in afzonderlijke fondsen of gemeenschappelijke beleggingsfondsen als onderpand voor de lening aan de aanvrager.