Het autolening is een financieringsvorm die uitsluitend bestemd is voor de aankoop van een voertuig op 4 of 2 wielen. Zij behoort tot de categorie van de geoormerkte leningen, d.w.z. dat het uit hoofde van de lening geleende bedrag volledig moet worden bestemd voor de verwerving van het goed waarop de lening betrekking heeft. Hiermee kunt u tot 75 000 euro lenen, gespreid over een periode van 3 maanden tot 7 jaar.

Er is geen persoonlijke bijdrage van de kredietnemer vereist. Met een eigen bijdrage kunt u echter tegen betere voorwaarden een autolening afsluiten en profiteert u van een lagere rentevoet.

Onze pluspunten :
  • De autolening vereist geen eigen inbreng
  • De aanvraagkosten zijn gratis