Wettelijke informatie


Wettelijke informatie

ONLINE TEGOED is een société civile coopérative de Banque Populaire met veranderlijk kapitaal, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 538 812 694 R.C.S. REIMS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4 Rue Du Général Baratier, 51100 REIMS.

ONLINE TEGOED wordt geregeld door :

1. de wet van 10 september 1947 tot vaststelling van het statuut van de samenwerking

2. De artikelen L. 512-2 en volgende van het Monetair en Financieel Wetboek, alsmede alle teksten betreffende de Banques Populaires,

3. de titels I tot en met IV van boek II van het Wetboek van koophandel, hoofdstuk 1 van titel I van boek IV en titel III van het Monetair en Financieel Wetboek, alsmede de voor de toepassing daarvan vastgestelde teksten,

4. het protocol van overeenstemming van 4 september 1974, ondertekend door de Chambre Syndicale des Banques Populaires, de CCOMCEN en ONLINE TEGOED, en de latere wijzigingen ervan die door de overeenkomstsluitende partijen zijn goedgekeurd.

Juridisch vertegenwoordiger: de heer Patrick BALLU

N° Intracommunautair BTW-nummer: FR 24 538812694

N° ORIAS registratie : 07 027 138 www.orias.fr (1)

De op de site gepresenteerde kredietverzekering is door MGEN afgesloten bij CNP Assurances, een verzekeringsmaatschappij die onder het verzekeringswetboek valt

Directeur van de publicatie: de heer Patrick BALLU

Deze site wordt gehost door ONLINE TEGOED, gevestigd te 4 Rue Du Général Baratier, 51100 REIMS.

CEO van ONLINE TEGOED

Enkele feiten over ons

about

927

Getuigenissen

Onze klanten praten er elke keer over. En jij ?

1867

Tevreden klanten

Met ONLINE TEGOED is tevredenheid 100% gegarandeerd.

194

Awards

Ons professionalisme wint elk jaar organisaties.

2230

Gesubsidieerde dossiers

Elk jaar financieren wij een groot aantal projecten.